จุดประสงค์ในการสร้างครีมสมุนไพร

herbal creams pic

ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น จึงทำให้เกิดความหลากหลายของพืชสมุนไพรต่างๆที่ชอบอากาศเช่นนี้ โดยภูมิปัญญาวัฒนธรรมเรื่องของการดูแลสุขภาพและความงามที่ใช้สมุนไพรเป็นตัวเอกก็มีมาช้านานแล้ว แต่สำหรับในปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของทั้งในและต่างประเทศสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการรื้อฟื้นวิชาการนำมาใช้ รวมทั้งพัฒนาวิธีการแปรรูปให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งต้องเหมาะกับวิถีชีวิตสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีผลิตเครื่องสำอางในปัจจุบันนี้ เจริญก้าวหน้าไปมากทั้งระดับชุมชน – อุตสาหกรรม จึงส่งผลให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ผู้บริโภค ด้วยเหตุว่าสมุนไพรไทยมีศักยภาพดี เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ , กรรมวิธีการผลิต โดยเน้นกระบวนการผลิตแบบชาวบ้าน ซึ่งสอดแทรกเทคโนโลยีอันทันสมัย รวมทั้งการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด โดยน้ำมันของพืชธรรมชาติต่างๆ จะมีขนาดโมเลกุลเล็กมาก พวกมันจึงสามารถแทรกซึมเข้าไปทำงานกับต่อมใต้ผิวได้อย่างดียิ่งขึ้น ทำให้ผิวดีจากภายในออกมาสู่ภายนอก ถึงแม้จะเป็นครีมสมุนไพรก็ตามแต่ก็ต้องผ่านการวิเคราะห์-วิจัยสารต่างๆในสมุนไพรแต่ล่ะตัว ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะนำมาใช้กับผู้บริโภค เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดและผู้บริโภคเอง ก็อย่าลืมตรวจสอบตรารับรองผลิตภัณฑ์ของสำนักคณะกรรมการอาหารและยา ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ด้วย เพื่อตัวของคุณเอง ครีมทาหน้ากับโลชั่นบำรุงผิว ผู้ผลิตควรศึกษาข้อมูล หาความรู้ รวมทั้งเทคนิคในการคัดเลือกสมุนไพรที่ดี ตลอดจนวิธีแปรรูปอย่างง่าย โดยเน้นรูปแบบครีมบำรุงผิวให้มาก เนื่องจากขั้นตอนการผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบสารปนเปื้อนไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เหมาะกับหลักเศรษฐกิจชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ สามารถนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาผลิตสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ส่วนการนำสมุนไพรมาทำเครื่องสำอางค์ ก็มีสมุนไพรหลายชนิดในปัจจุบัน ที่ผู้ผลิตนิยมนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างล้นหลาม เพราะผู้ใช้เกิดความมั่นใจว่าปลอดภัย มากกว่าการใช้สารเคมี พืชเหล่านั้น เช่น ว่านหางจระเข้ , อัญชัน , มะคำดีควาย … Read moreจุดประสงค์ในการสร้างครีมสมุนไพร