herbal creams pic

จุดประสงค์ในการสร้างครีมสมุนไพร

The purpose of creating herbal creams

ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น จึงทำให้เกิดความหลากหลายของพืชสมุนไพรต่างๆที่ชอบอากาศเช่นนี้ โดยภูมิปัญญาวัฒนธรรมเรื่องของการดูแลสุขภาพและความงามที่ใช้สมุนไพรเป็นตัวเอกก็มีมาช้านานแล้ว แต่สำหรับในปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของทั้งในและต่างประเทศสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการรื้อฟื้นวิชาการนำมาใช้ รวมทั้งพัฒนาวิธีการแปรรูปให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งต้องเหมาะกับวิถีชีวิตสังคมไทยในปัจจุบัน

โดยเทคโนโลยีผลิตเครื่องสำอางในปัจจุบันนี้ เจริญก้าวหน้าไปมากทั้งระดับชุมชน – อุตสาหกรรม จึงส่งผลให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ผู้บริโภค ด้วยเหตุว่าสมุนไพรไทยมีศักยภาพดี เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ , กรรมวิธีการผลิต โดยเน้นกระบวนการผลิตแบบชาวบ้าน ซึ่งสอดแทรกเทคโนโลยีอันทันสมัย รวมทั้งการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด

โดยน้ำมันของพืชธรรมชาติต่างๆ จะมีขนาดโมเลกุลเล็กมาก พวกมันจึงสามารถแทรกซึมเข้าไปทำงานกับต่อมใต้ผิวได้อย่างดียิ่งขึ้น ทำให้ผิวดีจากภายในออกมาสู่ภายนอก ถึงแม้จะเป็นครีมสมุนไพรก็ตามแต่ก็ต้องผ่านการวิเคราะห์-วิจัยสารต่างๆในสมุนไพรแต่ล่ะตัว ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะนำมาใช้กับผู้บริโภค เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดและผู้บริโภคเอง ก็อย่าลืมตรวจสอบตรารับรองผลิตภัณฑ์ของสำนักคณะกรรมการอาหารและยา ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ด้วย เพื่อตัวของคุณเอง

ครีมทาหน้ากับโลชั่นบำรุงผิว ผู้ผลิตควรศึกษาข้อมูล หาความรู้ รวมทั้งเทคนิคในการคัดเลือกสมุนไพรที่ดี ตลอดจนวิธีแปรรูปอย่างง่าย โดยเน้นรูปแบบครีมบำรุงผิวให้มาก เนื่องจากขั้นตอนการผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบสารปนเปื้อนไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เหมาะกับหลักเศรษฐกิจชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ สามารถนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาผลิตสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน

ส่วนการนำสมุนไพรมาทำเครื่องสำอางค์ ก็มีสมุนไพรหลายชนิดในปัจจุบัน ที่ผู้ผลิตนิยมนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างล้นหลาม เพราะผู้ใช้เกิดความมั่นใจว่าปลอดภัย มากกว่าการใช้สารเคมี พืชเหล่านั้น เช่น ว่านหางจระเข้ , อัญชัน , มะคำดีควาย , มะกรูด เป็นต้น ด้วยการนำมาใช้เป็นส่วนผสมของแชมพู , ครีมนวดผม , สบู่ , โลชั่นบำรุงผิว เป็นต้น

อีกทั้งยังมีราคาประหยัด เพราะราคาสมุนไพรถูกกว่ายาแผนปัจจุบันมาก เพราะเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว นำมาปลูกหาได้จากดิน จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่คนไทยจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดดุลการค้าที่เสียเปรียบกับต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของชาติอีกด้วย โดยสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการปลูกทั้งนำมาใช้ในประเทศ และเพื่อส่งออกอย่างจริงจัง การส่งออกในรูปแบบของสารสกัด , ครีม , ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้ได้ราคาดีกว่าส่งออกในแบบวัตถุดิบ